VieCuri-button-home
VieCuri-button-print

Viecuri header Geboortecentrum 07

Lachgas als pijnstilling bij bevalling

10 mei 2017 

Wie in het geboortecentrum Noord-Limburg bevalt onder begeleiding van de eigen eerstelijns verloskundige, kan vanaf mei gebruikmaken van lachgas indien pijnstilling gewenst is. Lachgas is een middel dat volkomen veilig is voor moeder en kind. Het Geboortecentrum in Venlo is de enige plaats in Noord-Limburg waar de eerstelijns verloskundigen gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid.

Lachgas, oftewel Relivopan bestaat voor vijftig procent uit lachgas en voor vijftig procent uit zuurstof. Aan het gebruik van lachgas worden bepaalde eisen gesteld. Zo zijn een gedegen gebruikerstraining en een goede afzuiging, die in het geboortecentrum is aangelegd, essentieel. Door de mogelijkheid voor de eerstelijns verloskundigen om lachgas te mogen gebruiken in het geboortecentrum, is het mogelijk de patiënt in de eerste lijn te houden. De vrouw blijft dezelfde zorgverleners houden, van de eerste weeën tot het moment van de geboorte. Voorheen moesten vrouwen voor alle vormen van pijnbestrijding tijdens de bevalling worden verwezen naar het ziekenhuis. Op dat moment is de verloskundige niet meer verantwoordelijk voor de bevalling en krijgt de bevallende vrouw een nieuw gezicht voor zich. Dat vindt niet iedereen prettig, zeker tijdens de bevalling, als de coaching van de verloskundige misschien wel het meest nodig is.

Wanneer lachgas?
Voorheen moest een hartfilmpje gemaakt worden voordat de medicinale pijnstilling kon worden gegeven in het ziekenhuis. Na een aantal basiscontroles kan het nu zonder dat hartfilmpje: dat betekent tijdswinst. Overigens bevalt een groot deel van de vrouwen zonder pijnstilling. Als vrouwen in het eerste deel van de bevalling om pijnstilling vragen, wordt dat meestal een ruggenprik. Lachgas is daar niet voor geschikt: dat is juist een goede manier om op eigen kracht, net de laatste centimeters ontsluiting wat comfortabeler te maken. Lachgas neemt de top van de pijn weg en brengt de vrouw in een licht euforische stemming. Het moment van toedienen van het lachgas is altijd in overleg met de eerstelijns verloskundige, omdat het mede afhangt van de mate van ontsluiting.

Geen infuus
Lachgas wordt toegediend via een inhalatiemasker. De vrouw ademt in net voor een wee en een halve minuut later werkt het middel optimaal. Bij de uitademing wordt het gas afgezogen. Het voordeel van lachgas is dat er geen infuus hoeft te worden aangelegd. Nadeel van het gas is dat het als bijwerking misselijkheid of braken kan hebben. Er zijn echter geen negatieve gevolgen voor moeder en kind bij gebruik van lachgas.